Servicii Intrastat

Servicii intrastatServiciile  Intrastat reprezinta un  sistem de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri între tarile din Uniunea Europeana.

Sistemul de servicii Intrastat a devenit operational începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana.

Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror importuri si/sau exporturi din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

Cine poate presta servicii Intrastat?

Obligatia furnizarii datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt înregistrati în scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
 • realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2013 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 500.000RON
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000RON

Ce trebuie declarat catre Intrastat?

Principalele informatii pe care le vizeaza sistemul de servicii Intrastat sunt: 

 • fluxul (introduceri/expedieri);
 • perioada de referinta;
 • date de identificare ale firmei;
 • tara de destinatie/tara de expeditie;
 • cod marfa (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat);
 • natura tranzactiei;
 • modul de transport;
 • termenii de livrare;
 • cantitatea în kg;
 • cantitatea în unitate de masura suplimentara;
 • valoarea facturata;
 • valoarea statistica.

Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezinta întotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile